Press Release – NID Training takes new direction

NID TRAINING TAKES NEW DIRECTION

As a flagship organisation for services to the Deaf and persons with hearing loss in South Africa, the National Institute for the Deaf (NID) is required to continually ensure that services to the Deaf are delivered effectively and with sustainable impact at all times within government policy.

In this regard and after careful consideration the decision was made that restructuring of NID’s current training model is essential for expansion. During recent strategic discussions and planning the conclusion was made that NID Training’s on-campus residential model needs to be adapted to make provision to serve more students through provincial training units (distance learning). The on-campus residential model will be adapted over a period of time. It has been decided that the on-campus residential model will continue until December 2019 and thereafter training will only be made available at a larger number of provincial training units. The on-campus residential training programs will still serve all current enrolled students until their studies are completed. Training programs will be expanded to regions where there are sufficient training needs and funding in order to provide training to the Deaf and persons with hearing loss cost-effectively and with greater impact.  

The NID business units will therefore no longer serve as practical development and training units for the on-campus Deaf students as intended and will also be adapted over time. In preparation there of client services to the public will be discontinued on 31 March 2019 at the following NID business units: Woodwork, Joinery and Upholstery, Beauty Salon, Nursery and Vegetable Processing. The NID Tea Garden and Laundry will not be affected and their services to the public will continue.  

The NID Management and Board of Directors trust that the above mentioned restructuring process of NID Training will be implemented successfully and will be beneficial by means of greater reach, affordable deaf-accessible training and resources, and a remarkable greater impact in the future and lives of its Deaf beneficiaries.  

For any inquiries, contact Mr Cobus van Deventer on 023 342 5555 or e-mail to nid@nid.org.za

____________________________________________________________________________

NID OPLEIDING TREK NUWE BAADJIE AAN

As ‘n  vlagskip organisasie vir dienste aan Dowes en persone met gehoorverlies  in Suid-Afrika, is die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) genoodsaak om deurlopend te verseker dat sy dienste binne regeringsbeleid aan Dowes te alle tye effektief en met volhoubare impak gelewer word.

Na aanleiding hiervan en na deeglike oorweging is die besluit geneem dat herstruktuering noodsaaklik is om die NID se huidige opleidingsmodel uit te brei. Tydens onlangse strategiese  besprekings en beplannings is daar tot die gevolgtrekking gekom dat NID Opleiding se op-kampus residensiële model aangepas moet word om voorsiening te maak om meer studente te bedien deur provinsiale opleidingseenhede (afstandsonderrig). Voortsetting van die op-kampus residensiële model sal oor ‘n periode van tyd aangepas word. Daar is besluit om die op-kampus residensiële model nog tot Desember 2019 te volg en daarna sal opleiding slegs by ‘n groter getal provinsiale opleidingseenhede aangebied word. Die op-kampus residensiële opleidingsprogramme sal alle huidige ingeskrewe studente bedien totdat hul studies voltooi is. Opleidingsprogramme sal in die proses uitgebrei word na streke waar genoegsame opleidingsbehoeftes en befondsing is ten einde opleiding aan Dowes en persone met gehoorverlies koste-effektief en met groter impak te kan lewer.

Die NID besigheidseenhede sal dus nie meer die op-kampus Dowe studente bedien as praktiese ontwikkelings- en opleidingsfasiliteite soos bedoel is nie en sal ook oor ‘n tyd aangepas word. Ter voorbereiding en implementering hiervan sal kliënte diens aan die publiek op 31 Maart 2019 gestaak word by die volgende NID besigheidseenhede: Houtwerk, Skrynwerk en Stoffering, Skoonheidsalon, Kwekery en Groenteverwerking. Die NID Teetuin en Wassery word nie geaffekteer nie en gaan voort met dienste aan die publiek.

Die NID Bestuur en Direksie vertrou dat die bogenoemde herstruktueringsproses van NID Opleiding suksesvol geïmplementeer sal word en voordelig sal wees deur middel van groter reikwydte, bekostigbare doof-toeganklike opleiding en hulpbronne, en ‘n noemenswaardige groter impak in die toekoms en lewens van sy Dowe begunstigdes.

Vir enige navrae, kontak Mnr Cobus van Deventer by 023 342 5555 of per e-pos aan nid@nid.org.za

NID MARATHON TOUR

From 19 September to 03 October 2018, 26 dedicated runners with compassionate hearts from Cape Town took part in a marathon tour through the Czech Republic, Austria, Slovakia and Poland.

This year’s tour was the eighth one since 2012 and is an annual NID fundraising initiative. The group managed to raise R 100 000 to the benefit of Deaf adults with multiple disabilities as well as elderly Deaf at NID, as well as R 40 000 for the Gawie de la Bat Nursery School.

In April 2019 14 athletes will take part in the 9th NID Marathon Tour to Europe. They will compete in various races whilst raising awareness and funds to the benefit of Deaf adults with multiple disabilities as well as elderly Deaf at NID. To support this initiative, visit https://www.givengain.com/cc/marathontour2019/. 

 

Press Release – Incident 09 October 2018

The National Institute for the Deaf (NID) can confirm that a case of homicide and suicide are currently being investigated, after an incident on Tuesday morning at the ladies hostel of their training unit. The residence was locked at the time according to standard safety procedures. In the early hours of the morning, a man (23) allegedly gained access to the building by breaking the window of the hostel’s relaxation room. He then proceeded to a female student’s room. He took the woman’s life (21) by stabbing her multiple times and then took his own life. He also posed as an immediate threat to the five other women in the room.

The man was also a student at NID Training, but recently left the campus after disciplinary procedures. He was allegedly visiting a friend in Worcester for the weekend. The motive for the murder is still unknown, but it appears to be about their relationship which recently ended.

Both of their families have been notified. Staff and students at NID Training are in the process of receiving trauma counselling. The NID campus community is shocked by the incident and our sincere condolences with the family and friends of the two people who lost their lives.

For more information, contact Mr Cobus van Deventer on 023 342 5555 or email to nid@nid.org.za

________________________________________________________________________________

Die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) kan bevestig dat ‘n saak van moord en selfmoord tans deur die polisie ondersoek word, na ‘n insident op Dinsdagoggend, 09 Oktober 2018 by hul opleidingseenheid se dameskoshuis. Die koshuis was volgens normale veiligheidsprosedures gesluit. Na bewering het ‘n man (23) in die vroeë oggendure toegang tot die gebou verkry deur die venster van die dameskoshuis se ontspanningslokaal te breek en so toegang tot ‘n damesstudent se kamer verkry. Hy het die meisie (21) se lewe geneem deur haar verskeie meswonde toe te dien en daarna ook sy eie lewe geneem. Hy was ook ‘n bedreiging vir die vyf ander dames in die kamer.

Die man was ‘n student by NID Opleiding, maar het onlangs die kampus verlaat na dissiplinêre prosesse wat gevolg is. Hy het na bewering die naweek by ‘n vriend in Worcester kom kuier. Die motief vir die moord is nog onbekend, maar spruit skynbaar oor hul verhouding wat verbreek is.

Beide se ouers is reeds in kennis gestel en personeel en mede-studente by die opleidingseenheid ontvang reeds traumaberading. Ons NID kampusgemeenskap is geskok deur die insident en ons harte gaan uit na die familie en vriende van die twee persone wat hul lewens verloor het.

Vir enige navrae, kontak Mnr Cobus van Deventer by 023 342 5555 of e-pos na nid@nid.org.za

0