Press Release – Boetman hostel fire damage

On 21 May 2018 the Boetman hostel of De la Bat School, Worcester suffered severe fire damage. Fortunately, no children or staff were harmed, but all their belongings were lost in the fire. The hostel is situated on the campus of the National Institute for the Deaf and was home to 17 Deaf boys between the ages of 6 and 10 years. The cause of the fire is still unknown and the report from the fire brigade is pending.

The National Institute for the Deaf wishes to express its deepest gratitude to the local and broader community. On Monday evening the community response ensured that we could provide the boys with warm clothes and linen. After a good night’s rest, lunchboxes filled with goodies could be provided. Thank you to all the individuals, families, organisations and businesses that supported us and continue to do so.

If you wish to make a financial contribution towards the full restoration of damages, please follow the donate link. The NID, together with the School, will monitor the situation and allocate funds where the needs are most dire.The boys are traumatised and have lost their home away from home, but with your support we can restore their Boetman.

For any enquiries, contact Mr Cobus van Deventer on 023 342 5555 or email to nid@nid.org.za.

Bank details:                                                                                                                                            National Institute for the Deaf, Absa Bank, Acc number:  911 845 2209, Branch: 503 107, Ref: Boetman (name and surname)

______________________________________________________________________________

Op Maandag 21 Mei 2018 het ‘n gebou van die Nasionale Instituut vir Dowes, die Boetman koshuis van De la Bat skool, ernstige brandskade opgedoen. Geen kinders of personeel is beseer nie, maar al hul besittings is in die vuur vernietig. Die koshuis is op die kampus van die NID geleë en was die tuiste van 17 Dowe seuns tussen die ouderdomme van 6 en 10 jaar. Die oorsaak van die brand is nog onbekend en die verslag van die brandweer word afgewag.

Die Nasionale Instituut vir Dowes spreek hul groot dank en waardering uit teenoor die plaaslike en breër gemeenskap. Maandagaand het die gemeenskap se reaksie verseker dat ons die seuns met warm klere en beddegoed kon voorsien. Na ‘n goeie nagrus was daar kosblikke gevul met lekkernye. Baie dankie aan al die individue, gesinne, organisasies en besighede wat ons ondersteun het en voortgaan om dit te doen.

Indien u ‘n finansiële bydrae wil maak tot die volle herstel van die skade, volg asseblief die onderstaande skakel. Die NID sal saam met die Skool die situasie monitor en fondse toeken waar die behoeftes die grootste is. Die seuns is getraumatiseer en het hul tweede huis verloor, maar met u ondersteuning kan ons hul Boetman-tuiste herstel.

Vir enige navrae, kontak Mnr Cobus van Deventer by 023 342 5555 of e-pos na nid@nid.org.za.

Bankbesonderhede                                                                                                                                        Nasionale Instituut vir Dowes, Absa Bank, Rek nommer:  911 845 2209, Takkode: 503 107, Verw: Boetman (naam en van)

 

New CEO at NID / Nuwe Hoof Uitvoerende Beampte by NID

Mr. Cobus van Deventer joined NID on 8 January as only the sixth Chief Executive Director in 136 years. After the completion of his honour’s degree in B Com Accounting Mr van Deventer held a position at Shoprite Checkers in finances and investments. Until the end of 2017 he was the owner of several businesses in South Africa and also involved in residential developments.Through his involvement over the years in various non-profit organisations he decided that he wanted to end his working career by being involved at a non-profit organisation on a full time basis where his management skills can benefit the organisation.

He has a passion and vision for NID which he bases on a steadfast value of trust.His dream is that NID must truly be known and rooted as a national entity in the hearts of our nation. He would like to see to it that NID’s service field expands and that the number of people reached will grow and that the quality of services offered will improve to the highest possible level. According to him everybody at NID is one big family; holding hands and working together to make a positive difference. The includes all persons with hearing loss, their families, employees of NID and financial contributors. 

______________________________________________________________________________

Mnr. Cobus van Deventer het op 8 Januarie by NID aangesluit as slegs die sesde Uitvoerende Direkteur in 136 jaar. Nadat hy sy honneursgraad in B ComRek verwerf het, was meneer Van Deventer betrokke by onder andere Shoprite Checkers, asook by die konstruksie en ontwikkeling van residensiële ontwikkelings. Hy was tot einde 2017 die eienaar van verskeie besighede. Mnr. Van Deventer het deur sy jare-lange betrokkenheid by nie-winsgewende diensorganisasies tot die besef gekom dat hy sy werksloopbaan wil afsluit deur op ‘n voltydse basis betrokke te raak aan die stuur van ‘n organisasie waar sy bestuursondervinding ‘n voordeel kan wees.

Hy het ‘n passie en visie vir NID wat hy baseer op ‘n onwrikbare waarde naamlik vertroue. Sy droom is dat NID werklik as nasionale organisasie in die volksmond en hart sal groei; dat NID se bedieningsveld sal vergroot wat getalle betref en dat die kwaliteit dienste wat aangebied word ook sal groei en verbeter tot die hoogste gehalte. Volgens hom is almal wat by NID betrokke is een groot familie met sterk bande wat mekaar se hande hoog hou en saam ‘n verskil maak. Dit sluit in alle persone met gehoorverlies, hul families, werknemers van NID en finansiële ondersteuners. Almal werk saam om NID se drome vir die toekoms te bewaarheid.

0